ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

HF:                                  ΦΙΛΤΡΑ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ                   
Pro.Fi. CL & EL:                 ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Pro.Fi. AHA & AHA-RN :    ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΙ ΜΕΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ
Pro.Fi. TEL :                     ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

A/A Είδος προστασίας HF Pro.Fi CL Pro.Fi EL Pro.Fi TEL Pro.Fi AHA Pro.Fi AHA–RN
1 Αντικεραυνική ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
2 Αυξομειώσεις τάσης ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
3 Φιλτράρισμα αρμονικών περιττής τάξης ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
4 Παρατεταμένη υπέρταση (προαιρετικό) - - - SD
5 Παρατεταμένη υπόταση (προαιρετικό) - - - SD
6 Απώλεια φάσης - - - SD
8 Απώλεια ουδετέρου. - - - ΝΑΙ
9 Σύστημα επανεκκίνησης μετά την πάροδο προβλήματος στο δίκτυο με χρονοκαθυστέρηση - - - ΝΑΙ
10 Σύστημα παράκαμψης - bypass - - - ΝΑΙ
11 Ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας - 4% 4% 4%

 SD : Διακοπή τροφοδοσίας της εγκατάστασης & επανεκκίνηση όταναποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία
του δικτύου


ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Α/Α Είδος προστασίας Pro.Fi A Pro.Fi A-PΜ Pro.Fi AA Pro.Fi AA-Ν Pro.Fi AARN-PM
1 Αντικεραυνική - - ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
2 Αυξομειώσεις τάσης ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
3 Φιλτράρισμα αρμονικών περιττής τάξης ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
4 Παρατεταμένη υπέρταση - - Ο/Α alarm Ο/Α alarm Ο/Α alarm
5 Παρατεταμένη υπόταση - - Ο/Α alarm Ο/Α alarm Ο/Α alarm
6 Απώλεια φάσης - - Ο/Α alarm Ο/Α alarm Ο/Α alarm
7 Συναγερμός Pro.Fi από απώλεια φάσης. - - - - ΝΑΙ
8 Απώλεια ουδετέρου. - - - - SD
9 Σύστημα επανεκκίνησης μετά την πάροδο προβλήματος στο δίκτυο με χρονοκαθυστέρηση - - - - NAI
10 Σύστημα παράκαμψης - bypass - ΝΑΙ - ΝΑΙ ΝΑΙ
11 Ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας 4% 4% 8% 8% 8%O/A Alarm:  Οπτικοακουστικός συναγερμός (ενδεικτικές λυχνίες + σειρήνα)
SD :             Διακοπή τροφοδοσίας της εγκατάστασης + επανεκκίνηση όταναποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του                    δικτύου 

 

Θέσεις Εργασίας
Εκθέσεις
homepage