Ολοκληρωμνα συστματα προστασαςηλεκτρολογικν και ηλεκτρικν εγκαταστσεων

A)    ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ : Χρση σε βιομηχανα, μεγλες κατοικεςκαι 3 φασικς παροχς  
 
ΤΥΠΟΙ ΧΡΗΣΗ
Βασικ μονδα Τριπολικ AA-PM Εν σειρ παρλληλη σνδεση με μηχανματα κεντρικς παροχς(τρεις φσεις : μηχανματα + κεντρικ παροχ) Συνεχς προστασα απ στιγμιαες αυξομεισεις τσης.
Συνεχς προστασα απ αρμονικς περιττς τξης (παρσιτα).
Προστασα και στις τρεις φσεις απ κρουστικ και κεραυνικ φορτα δικτου.
Οπτικοακουστικς συναγερμς σε παρατεταμνη υπρταση, υπταση και απλεια φσης.
Με χειροκνητη παρκαμψη του συστματος προστασας
Ποσοστ εξοικονμησης ενργειας 8%
Τετραπολικ μονδα + προστασα ουδετρου AAN-PM Εν σειρ παρλληλη σνδεση με κεντρικς παροχς κτιρων, εργοστασων (τρεις φσεις και ουδτερος : μηχανματα + κεντρικ παροχ)
Συνεχς προστασα απ στιγμιαες αυξομεισεις τσης.
Συνεχς προστασα απ αρμονικς περιττς τξης (παρσιτα)
Προστασα στις τρεις φσεις και στον ουδτερο απ κρουστικ και κεραυνικ φορτα δικτου.
Οπτικοακουστικς συναγερμς σε παρατεταμνη υπρταση, υπταση και απλεια φσης.
 Με χειροκνητη παρκαμψη του συστματος προστασας
Ποσοστ εξοικονμησης ενργειας 8%
Τετραπολικ μονδα + σστημα restart + προστασα ουδετρου ΑΑ-RNPM Εν σειρ σνδεση με μηχανματα κεντρικς παροχς(τρεις φσεις : μηχανματα) / (τρεις φσεις + ουδτερος : κεντρικ παροχ)
Συνεχς προστασα απ στιγμιαες αυξομεισεις τσης.
Συνεχς προστασα απ αρμονικς περιττς τξης (παρσιτα)
Προστασα στις τρεις φσεις και στον ουδτερο απ κρουστικ και κεραυνικ φορτα δικτου.
Διακοπ τροφοδοσας σε παρατεταμνη υπρταση, υπταση και απλεια φσης και επαναφορ μετ την προδο του προβλματος.
Διακοπ τροφοδοσας σε περπτωση απλειας ουδετρου και επαναφορ μετ την προδο του προβλματος.
Με χειροκνητη παρκαμψη του συστματος προστασας
Ποσοστ εξοικονμησης ενργειας 8%


   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:    

Αντικεραυνικ προστασα σε λους τους τπους: 140 kA
Επιτρηση τσης : 400 V 50/60 Hz +/- 15%
Οπτικ και ηχητικ προειδοποιητικ νδειξη NAI
Μγιστη τροφοδοσα: ως480 V 50/60Hz
Μγιστη θερμοκρασα απρσκοπτης λειτουργας: 40 οC
  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :Οι μονδεςPro.Fi.system  διατθενται με λους τους βαθμος προστασαςστις  παραπνωεντσεις.            
 
B)    ΟΙΚΙΑΚΟΣ  ΤΥΠΟΣ : Χρση σε κατοικες, κτρια γραφεων,υπολογιστικ κντρα κ.λ.π – τριφασικς μονοφασικς παροχς  

ΤΥΠΟΙ ΧΡΗΣΗ
PRO.FI.system ΑΗΑ Εν σειρ σνδεση με κεντρικς παροχς υποπνακες(μα τρεις φσεις + ουδτερος)
Συνεχς προστασα απ στιγμιαες αυξομεισεις τσης,
Συνεχς προστασα απ αρμονικς περιττς τξης (παρσιτα).προστασα απ κρουστικ και κεραυνικ φορτα δικτου.
Ποσοστ εξοικονμησης ενργειας 6%
PRO.FI.system ΑΗΑ - RN Εν σειρ σνδεση με κεντρικς παροχς υποπνακες (μα τρεις φσεις και ουδτερος)
Συνεχς προστασα απ στιγμιαες αυξομεισεις τσης,
Συνεχς προστασα απ αρμονικς περιττς τξης (παρσιτα).προστασα απ κρουστικ και κεραυνικ φορτα δικτου.
Διακοπ τροφοδοσας σε απλεια ουδετρου.
Επαναφορ παροχς μετ την προδο του προβλματος
Ποσοστ εξοικονμησης ενργειας 6%

   
ΟΙΚΙΑΚΟΣ  ΤΥΠΟΣ

Αντικεραυνικ προστασα σε λους τους τπους: 1,2 kV / 15 kA (40 kA στον ουδτερο)
Επιτρηση τσης : 400 V 50/60 Hz +/- 15%
Μγιστη τροφοδοσα: ως480 V 50/60Hz
Μγιστη θερμοκρασα απρσκοπτης λειτουργας: 40 CC) ΕΙΔΙΚΟΣ  ΤΥΠΟΣ(μονδες EL-TEL- MEL- CL - AF):   

ΤΥΠΟΙ ΧΡΗΣΗ
PRO.FI.system EL

Εφαρμογς σε ανελκυστρες.
Σνδεση εν σειρ (Τριφασικ)
Προστασα συνεχς απ στιγμιαες αυξομεισεις, παρσιτα και κρουστικ φορτα
Ποσοστ εξοικονμησης ενργειας 4%
PRO.FI.system TEL Εφαρμογς σε τριφασικ μηχανματα μικρς ισχος.
Σνδεση εν σειρ (Τριφασικ)
Προστασα συνεχς απ στιγμιαες αυξομεισεις, παρσιτα και κρουστικ φορτα
Ποσοστ εξοικονμησης ενργειας 4%
PRO.FI.system ΜEL Εφαρμογς σε μονοφασικ μηχανματα μικρς ισχος.
Σνδεση εν σειρ (Μονοφασικ)
Προστασα συνεχς απ στιγμιαες αυξομεισεις, παρσιτα και κρουστικ φορτα
Ποσοστ εξοικονμησης ενργειας 4%
PRO.FI.system CL Εφαρμογς σε κεντρικ μηχανματα κλιματισμο και μηχανματα μεγλης ισχος.
Σνδεση εν σειρ με κεντρικς παροχς υποπνακες (τρεις φσεις και ουδτερος)
Προστασα συνεχς απ στιγμιαες αυξομεισεις, παρσιτα και κρουστικ φορτα
Ποσοστ εξοικονμησης ενργειας 4%
PRO.FI.system AF Εφαρμογς σε συσκευς και συστματα χου και εικνας ( Στοντιο εγγραφν, στοντιο επεξεργασας χου και εικνας, συναυλιακο χροι κλπ).
Φορητ συστματα για σνδεση συσκευν χου και εικνας (Μονοφασικ)
Προστασα συνεχς απ στιγμιαες αυξομεισεις και κρουστικ φορτα,
Με μετασχηματιστ απομνωσης και δικ του ουδτερο που χει σαν αποτλεσμα μηδενικ παρσιτα απ επιστροφς ρευμτων.
Ποσοστ εξοικονμησης ενργειας 4%

ΕΙΔΙΚΟΣ  ΤΥΠΟΣ

Αντικεραυνικ προστασα Τρτου βαθμο – varistor : 15 & 45 kA – Tπος ΑΑC
Μγιστη τροφοδοσα: ως480 V 50/60Hz
Μγιστη θερμοκρασα απρσκοπτης λειτουργας: 40 C

homepage