ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 Τα συστματα PROFI.PLUS - εξοικονομον ενργεια με τους ακλουθους τρπους:

•    Καταπνγοντας τις στιγμιαες αιχμς υπερυψηλς τσης που οφελονται σε μεταβατικ φαινμενα (πως το ξαφνικ και απρσμενο σταμτημα, η επανεκκνηση των συσκευν εξαιτας διακοπς του ρεματος). Ακμα και ταν λειτουργε UPS στην εγκατσταση, ττοιες αιχμς συμβανουν κατ τη στιγμιαα διακοπ και επαναφορ του ηλεκτρικο ρεματος.

•    Γεινοντας τα κρουστικ / κεραυνικ φορτα δικτου. Η συσκευ απορροφ και γεινει ακαριαα τα κεραυνικ φορτα του δικτου καταπνγοντας την αιχμ τσης που θα προκαλοσε, αν διοχετευταν στον εξοπλισμ.

•    Ελαχιστοποιντας παρσιτα και αρμονικς περιττς τξης (κυρως 5η, 7η και 9η) των 50Hz του δικτου. Οι αρμονικς αυτς προκαλονται απ γειτονικς συσκευς υπρχουν στο δκτυο διανομς ρεματος.
Η μεωση των αρμονικν ρεματος-τσης, οδηγε σε μεγιστοποηση του βαθμο απδοσης της ηλεκτρικς εγκατστασης, των κινητρων και των μετασχηματιστν ισχος, καθς και σε σημαντικ μεωση των παρακτω απωλειν:

•    Απλειες χαλκοCu και σιδρου Fe των ηλεκτρικν κινητρων.
•    Θερμικς απλειες καλωδων διανομς.  
•    Απλειες επιδερμικν φαινομνων.
•    Απλειες φαινομνων γειτνασης.
•    Απλειες δινορευμτων.

•    Σταθεροποιντας την τση, απαλλσσει την εγκατσταση απ στιγμιαες και παροδικς αυξομεισεις τσης

•    Επιπρσθετα, λγω της σταθεροποιημνης τσης, υπρχει η δυναττητα κποια απ τα συστματα να λειτουργον σε περιβλλον οικονομικς λειτουργας (economymode)  τροφοδοτντας την εγκατσταση με σταθεροποιημνη τση 210 V αντ των 230 V,  επιτυγχνοντας επιπλον εξοικονμηση ενργειας στις μονοφασικς καταναλσεις της εγκατστασης, αφο ο φωτισμς και οι μονοφασικς συσκευς λειτουργον με λιγτερη τση.

Σημαντικ σημεωση :
Το ποσοστ εξοικονμησης ενργειας δεν εναι σταθερ οτε συγκεκριμνο διτι εξαρτται  απ πολλς μεταβλητς οι οποες εναι διαφορετικς και διαφορετικς ντασης  σε κθε εγκατσταση.

Μεταβλητς που αφορον την ηλεκτρολογικ εγκατσταση, πως  η παλαιτητα της εγκατστασης, η λλειψη συντρησης της εγκατστασης, το πεπαλαιωμνο ηλεκτρολογικ υλικ, η ποιτητ του υλικο που χειχρησιμοποιηθε κλπ,  καθς και μεταβλητς που αφορον το δκτυο μεταφορς ηλεκτρικς ενργειας, εναι μερικς απ τις μεταβλητς που αναφρονται παραπνω και  επηρεζουν το ποσοστ εξοικονμησηςενργειας .

Σε κθε περπτωση καλ εναι να θυμμαστε τι εξοικονομντας πχ 15 ως20% ενργεια επιτυγχνουμε και μειωμνους λογαριασμος ρεματος αλλ και μειωμνους ρπους στην ατμσφαιρα. Ο ενεργειακς τομας στη χραμας εναι η κρια πηγ εκπομπν διοξειδου του νθρακα και η Ελλδα,εξακολουθε να χει μεγλο βαθμ εξρτησης απ τον "ρυπογνο" λιγντη στην ηλεκτροπαραγωγ.
Για την παραγωγ 1 kWh ηλεκτρικς ενργειας,  απελευθερνονταιστην ατμσφαιρα 0.95 kg ισοδναμου διοξειδου του νθρακα (CO2). (Γιαπαραγωγ ενργειας απ συμβατικος θερμοηλεκτρικος σταθμος)

Κθε κτοικος της Ελλδας παργει, καταναλνοντας ενργεια, περπου 9 τνους διοξειδου του νθρακα (CO2) κθε χρνο. Με την εξοικονμηση 15ως 20% ηλεκτρικς ενργειας, μεινουμε αντστοιχα το ισοδναμο διοξειδου του νθρακα που απελευθερνεται  στην ατμσφαιρα.


ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


Οι συσκευς Pro.Fi system εναι κατασκευασμνες σμφωνα με το πρτυπο ΕΝ61558 και φρει τη σμανση CE σμφωνα με την οδηγα 73/23/EEC, πως τροποποιθηκε απ την 93/68/EEC και συμμορφνεται πλρως με το νο κανονισμ εσωτερικν ηλεκτρικν εγκαταστσεων ΕΛΟΤ HD 384.
Ο Οργανισμς Βιομηχανικς Ιδιοκτησαςχει απονεμει για τη συσκευ Pro.Fi system Δπλωμα ευρεσιτεχνας.
Ο Οργανισμς πιστοποισεων Lloyds register παρχει πιστοποιητικ λειτουργικτητας στις συσκευς Pro.Fisystem κατπιν αιτσεως και η EMCHellas, θυγατρικ της Ελληνικς Αεροπορικς Βιομηχανας (ΕΑΒ) παρχει πιστοποηση Χαμηλν ρευμτων L.V.D. και ηλεκτρομαγνητικς συμβαττητας.

homepage