Η Pro-Fi System   είναι μια επιχειρηματική μονάδα της PROFIT Consultancy & Equipment. Ειδικεύεται στο σχεδιασμό, την κατασκευή και την εμπορία συστημάτων που αφορούν στην βελτίωση της ποιότητας του ηλεκτρικού ρεύματος και την προστασία των ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων.

Δίνει αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις που προστατεύουν τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις των καταναλωτών παρέχοντας ταυτόχρονα μειωμένες καταναλώσεις και μειωμένους λογαριασμούς ρεύματος.

 

Μια σειρά από  προϊόντα  όπως : 

•    Αντικεραυνικά συστήματα
•    Φίλτρα εξομάλυνσης αρμονικών και διόρθωσης στιγμιαίων υπερτάσεων / υποτάσεων
•    Σερβομηχανικοί Σταθεροποιητές 
•    Ηλεκτρονικοί Σταθεροποιητές διπλής μετατροπής ρεύματος 
•    Συστήματα UPS 
•    Συστήματα ανόρθωσης τάσης  
•    Διατάξεις διόρθωσης συνημίτονου
•    Μετασχηματιστές απομόνωσης
•    Ειδικές κατασκευές 

Δίνουν λύσεις σε προβλήματα που προέρχονται από :

•    Tο δίκτυο διανομής (βυθίσεις τάσης, αιχμές τάσης, υπερυψηλές τάσεις, απώλειες φάσεων, απώλεια ουδετέρου, αρμονικές περιττής τάξης, κεραυνικά φορτία δικτύου κ.λ.π)
•    Tο δίκτυο του πελάτη (υπερτάσεις, υποτάσεις, αρμονικές περιττής τάξης, ανισοκατανομή φορτίων, κακή γείωση κ.λ.π)
•    Eξωγενείς παράγοντες (περιβαλλοντικές συνθήκες, κεραυνικά φορτία κλπ)
•    Προβλήματα  ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και των συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) της εγκατάστασης
•    Προβλήματα που προέρχονται  από την επίδραση της λειτουργίας μηχανημάτων και των συσκευών στο ηλεκτρικό δίκτυο


Με την Pro-Fi System εξασφαλίζετε προστασία εξοπλισμών, εξοικονόμηση χρημάτων και το σημαντικότερο, ψυχική ηρεμία και σιγουριά.